Ткач В.П., Агапонов Н.Н. Защитные леса и лесные мелиорации горного Крыма: Монография. – Х.: Планета-принт, 2013. – 320 с.

У монографії показано сучасний стан захисних насаджень Криму. Обґрунтовано шляхи підвищення їхньої стійкості. Уточнена технологія окультурення еродованих гірських схилів, яйл і кам'янистих земель під лісові насадження. З урахуванням експозиції і крутизни освоюється схилу, потужності грунтового покриву, стану вирощуваних лісових культур і т.д. авторами монографії розроблені нові технічні та технологічні рішення, більшість з яких захищено авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи. Дано рекомендації виробництву щодо лісонасадження малоцінних непридатних площ, що вийшли з сільськогосподарського користування в останні два десятиліття, а також по вирощуванню захисних насаджень.