Терещенко Л.І., Самодай В.П., Мороз В.В. Сучасний стан і перспективи географічних культур В.Д.Огієвського та інших селекційних об'єктів сосни звичайної в Собицькому лісництві ДП "Шосткинське ЛГ" Сумської області. - Х., 2008.-126 с. Табл.23. Ил.17. Библ.: 185 найм.:

ISBN 978-966-2046-55-7

Подано результати досліджень найстаріших в Україні географічних культур В. Д. Огієвського,  а також інших селекційних об`єктів сосни звичайної  в Собицькому лісництві ДП «Шосткінське ЛГ» Сумської області України. Розглянуто мінливість кількісних та якісних показників, подано лісівничо-таксаційну і селекційну оцінку деревостанів. Запропоновано комплексну оцінку різних кліматипів сосни в умовах Сумського Полісся.

Для викладачів, наукових співробітників, студентів ВНЗ і технікумів,  спеціалістів лісового господарства.