СПІВРОБІТНИКИ ЛАБОРАТОРІЇ:

Висоцька Наталя Юріївна
Висоцька Наталя Юріївна

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Лісівничої академії наук України, Перший заступник директора з наукових питань

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2004 р., факультет лісового господарства

Назва дисертації: «Комплексна оцінка успішності інтродукції видів роду PICEA Dietr. в умовах Сходу України»

Наукові інтереси: селекція, інтродукція, біотехнологія, лісові культури та фітомеліорація

тел. (057) 707-80-59
e-mail vysotska@uriffm.org.ua

ПУБЛІКАЦІЇ

Румянцев Максим Григорович
Румянцев Максим Григорович

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, факультет лісового господарства, 2011 р.

Назва дисертації: «Особливості природного поновлення основних лісоутворювальних порід в дібровах Лівобережного Лісостепу України»

Автор і співавтор 20 публікацій, у т. ч. 10 статей у фахових виданнях.

Наукові інтереси: природне відновлення господарсько цінних порід у дубових лісах Лівобережного Лісостепу

тел. (057) 707-80-51
e-mail maxrum-89@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Тарнопільський Петро Богданович
Тарнопільський Петро Богданович

старший науковий співробітник

Освіта: Львівський лісотехнічний інститут (нині – Національний лісотехнічний університет України), кваліфікація «Інженер лісового господарства», 1984 р.

Автор і співавтор 87 публікацій.

Наукові інтереси: створення насаджень та формування лісових екосистем на рекультивованих землях, лісові культури, захисне лісорозведення

тел. (057) 707-80-95
e-mail tarnopylsky@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Сидоренко (Молчановська) Світлана Вікторівна
Сидоренко (Молчановська) Світлана Вікторівна

молодший науковий співробітник

Освіта:  ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, факультет лісового господарства, 2011 р.

Назва дисертації: «Агроекологічний вплив дубових полезахисних насаджень в умовах Лівобережного лісостепу України»

Автор і співавтор 8 наукових праць.

Наукові інтереси: агролісомеліорація і захисне лісорозведення, сучасний стан, ріст та розвиток дубових полезахисних насаджень

тел. (057) 707-80-32
e-mail svit_sidorenko@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Ющик Віта Сергіївна
Ющик Віта Сергіївна

молодший науковий співробітник

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 205 «Лісове господарство»

Наукові інтереси: лісові культури, вирощування посадкового матеріалу із ЗКС

тел. (057) 707-80-38
e-mail vitay2715@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Соломаха Наталія Григорівна
Соломаха Наталія Григорівна

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Освіта: Львівський лісотехнічний інститут (нині – Національний лісотехнічний університет України), заочна аспірантура УкрНДІЛГА

Наукові інтереси: агролісомеліорація, лісівництво, інтродукція, рекультивація, дендрологія, декоративне розсадництво, лісова гідрологія

тел. +38 095 2585712
e-mail Solomakhanataliia@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ