CПІВРОБІТНИКИ:

Висоцька Наталя Юріївна
Висоцька Наталя Юріївна

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Лісівничої академії наук України, Перший заступник директора з наукових питань, в.о. завідувача відділу

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2004 р., факультет лісового господарства

Назва дисертації: «Комплексна оцінка успішності інтродукції видів роду PICEA Dietr. в умовах Сходу України»

Наукові інтереси: селекція, інтродукція, біотехнологія, лісові культури та фітомеліорація

тел. (057) 707-80-59
e-mail vysotska@uriffm.org.ua

ПУБЛІКАЦІЇ

Румянцев Максим Григорович
Румянцев Максим Григорович

канд. с.-г. наук старший дослідник, старший науковий співробітник

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, факультет лісового господарства, 2011 р.

Назва дисертації: «Особливості природного поновлення основних лісоутворювальних порід в дібровах Лівобережного Лісостепу України»

Автор і співавтор 116 публікацій, у т. ч. 8 статей – у наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus  та/або Web of Science Core Collection, 35 статей – у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, 8 нормативних документів (рекомендацій) з ведення лісового господарства в лісах України та 1 праці навчально-методичного характеру.

Наукові інтереси: дубові ліси Лівобережної України та наукові засади їх відтворення і вирощування

тел. (057) 707-80-18
e-mail maxrum-89@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Тарнопільський Петро Богданович
Тарнопільський Петро Богданович

старший науковий співробітник

Освіта: Львівський лісотехнічний інститут (нині – Національний лісотехнічний університет України), кваліфікація «Інженер лісового господарства», 1984 р.

Автор і співавтор 87 публікацій.

Наукові інтереси: створення насаджень та формування лісових екосистем на рекультивованих землях, лісові культури, захисне лісорозведення

тел. (057) 707-80-95
e-mail tarnopylsky@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Сидоренко (Молчановська) Світлана Вікторівна
Сидоренко (Молчановська) Світлана Вікторівна

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Освіта:  ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, факультет лісового господарства, 2011 р.

Назва дисертації: «Агроекологічні властивості дубових полезахисних лісових смуг Лівобережного Лісостепу України»

Автор і співавтор 60 наукових праць.

Наукові інтереси: агролісомеліорація і захисне лісорозведення; сучасний стан, ріст та розвиток полезахисних насаджень різного породного складу

тел. (057) 707-80-83, моб.: +38 096 039 9216
e-mail svit23sydorenko@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ