Захист дисертації БОРИСОВОЇ ВАЛЕНТИНИ ЛЕОНІДІВНИ на тему: «Санітарний стан ясеня звичайного у Лівобережному Лісостепу України»27.04.2021 р. о 9:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Борисової Валентини Леонідівни  на тему: «Санітарний стан ясеня звичайного у Лівобережному Лісостепу України» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

 

Науковий керівник: 

Мєшкова Валентина Львівна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії захисту лісу Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України. 

 

Офіційні опоненти: 

Лавний Василь Володимирович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України Міністерства освіти і науки України 

Олійник Василь Степанович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри лісового і аграрного менеджменту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86