Захист дисертації Криницької Ольги Григорівни на тему: «Лісівничо-екологічні засади природного відтворення та формування сосново-дубових лісостанів в умовах Львівського Розточчя»

23.12.2019 р. о 12:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Криницької Ольги Григорівни на тему: «Лісівничо-екологічні засади природного відтворення та формування сосново-дубових лісостанів в умовах Львівського Розточчя», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

 

Науковий керівник:

Мазепа Василь Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України.

 

Офіційні опоненти:

Гойчук Анатолій Федорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри лісівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Ворон Володимир Пантелеймонович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії екології лісу Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.

 

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86.