Захист дисертації Ткача Олега Миколайовича на тему: «Особливості розвитку сосняків Волинського Полісся, пошкоджених низовими пожежами»24.12.2019 р. о 09:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Ткача Олега Миколайовича на тему: «Особливості розвитку сосняків Волинського Полісся, пошкоджених низовими пожежами», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

 

Науковий керівник:

Ворон Володимир Пантелеймонович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії екології лісу Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.

 

Офіційні опоненти:

Мазепа Василь Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України;

Тарнопільська Оксана Михайлівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.

 

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86.