Захисти дисертацій

14.06.2017 о 13-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Румянцева Максима Григоровича на тему: «Особливості природного поновлення основних лісоутворювальних порід в дібровах Лівобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво

___________________________________________________________________________________

14.06.2017 о 9-30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Кобця Олексія Володимировича на тему: «Особливості стану, росту і формування дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

___________________________________________________________________________________

12.04.2017 о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Тараненка Юрія Миколайовича на тему: «Особливості вирощування садивного матеріалу сосни звичайної насінням з покращеними спадковими властивостями в Лівобережному Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

___________________________________________________________________________________

05.07.2016 о 13-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01  відбудеться прилюдний захист дисертації Боброва Івана Олексійовича на тему: «ПОШИРЕНІСТЬ І ШКІДЛИВІСТЬ СОСНОВОГО ПІДКОРОВОГО КЛОПА У НАСАДЖЕННЯХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ

___________________________________________________________________________________

05.07.2016 о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Соколової Ірини Миколаївни на тему: «Поширеність і шкідливість стовбурових комах незімкнених соснових культур у придонецьких борах», п

___________________________________________________________________________________