Захисти дисертацій

24.12.2019 р. о 12:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Бондаря Олександра Богдановича на тему: «Лісистість і лісівничо-таксаційні особливості насаджень водозборів річок Лівобережного Лісостепу», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

___________________________________________________________________________________

24.12.2019 р. о 09:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Ткача Олега Миколайовича на тему: «Особливості розвитку сосняків Волинського Полісся, пошкоджених низовими пожежами», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

___________________________________________________________________________________

23.12.2019 р. о 12:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Криницької Ольги Григорівни на тему: «Лісівничо-екологічні засади природного відтворення та формування сосново-дубових лісостанів в умовах Львівського Розточчя», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

___________________________________________________________________________________

23.12.2019 р. о 09:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Мельника Євгена Євгеновича на тему: «Низові пожежі в лісах лісостепової частини Харківщини та їхній вплив на середньовікові сосняки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

___________________________________________________________________________________

05.12.2018 р. о 12:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Мамчур Валентини Василівни на тему: «Комплексне оцінювання інтродукції айланта найвищого (Ailanthus altissima (Mill.) у Правобережному Лісостепу і Степу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація.

___________________________________________________________________________________