Лабораторія захисту лісу

Основні напрями наукових досліджень:

 • лісова ентомологія (фенологія, динаміка популяцій комах-шкідників, методи обліку, прогнозування);
 • лісова фітопатологія;
 • вплив комах і збудників хвороб на стан дерев;
 • технологія захисту лісу;
 • вивчення наслідків глобальної зміни клімату для поширення та шкідливості лісових комах.

Отримані результати:

 • запропоновано фенологічну теорію динаміки чисельності комах-хвоєлистогризів; 
 • вдосконалено методи обліку та прогнозування шкідливих комах, технологічні способи захисту лісу;
 • розраховано нормативи критичної щільності комах-хвоєлистогризів;
 • оцінено фізіологічну та технічну шкідли­вості стовбурових комах, імовірність заселення дерев, зміни санітарного стану;
 • запропоновано методичні підходи до оцінювання інтенсивності пошкодження комахами соснових культур;
 • уточнено біологію маловивчених, у т. ч. адвентивних комах і збудників хвороб;
 • розроблено рекомендації із комплексного захисту лісових культур від комах-шкідників коріння;
 • розроблено рекомендації щодо обстеження соснових культур на заселеність шкідливими комахами;
 • розроблено методичні рекомендації щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу;
 • підготовлено нормативи кількісних показників впливу шкідливих комах на стан дерев сосни і дуба в дерево­станах рівнинної частини України та Гірського Криму;
 • підготовлено рекомендації щодо визначення якісного та кількісного впливу шкідливих комах і збудників хвороб на стан лісових культур, створюваних на великих згарищах.

Перспективні роботи:

 • виявити особливості формування комплексів шкідливих організмів (у т. ч. адвентив­них комах і збудників хвороб), оцінити їхню шкідливість на основних лісових породах;
 • удосконалити методи нагляду, обліку та прогнозування поширення комах-хвоєлистогризів, стовбурових шкідників, шкідників незімкнених лісових культур;
 • оцінити вплив лісогосподарської діяльності на поширення шкідливих організмів і їхніх ентомофагів;
 • вдосконалити підходи до зменшення шкідливої дії комах і збудників хвороб.

 

Співробітники лабораторії:

Мєшкова Валентина Львівна – д-р с.-г. наук, професор, академік Лісівничої академії наук України, завідувач лабораторії захисту лісу

тел. (057) 7078071, e-mail: Valentynameshkovaatgmail [dot] com

Назва канд. дис. «Воздействие вирусного препарата ВИРИН-ЭНШ на популяцию непарного шелко­пряда в Нижнем Приднеп­ровье».

Назва докт. дис. «Екологічні основи прогнозування масових розмножень основних видів комах-хвоєлистогризів лісових насаджень України»

Освіта: біологічний факультет ХДУ ім. М. Горького (нині ХНУ ім. В. Н. Каразіна), 1974 р.

Автор і співавтор понад 400 публі­кацій, у т. ч. 5 монографій. Підготувала 10 кандидатів наук.

Наукові інтереси: динаміка популяцій лісових комах, вплив пошкодження та ураження шкідли­вими організмами на стан і ріст дерев, прогноз у захисті лісу.

Публікації

Кукіна Ольга Миколаївна. канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії захисту лісу.

тел. (057) 7078041, e-mail: ol [dot] kukinaatgmail [dot] com

Освіта: природничій факультет Харківського Державного педагогічного університету (нині Харківський Національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди) (кафедра зоології), 2004 р.

Назва канд. дисертації «Прогнозування поширення й розвитку стовбурових шкідників на дубових зрубах східної частини Лісостепу України».

Наукові інтереси: лісова ентомологія.

Публікації

Зінченко Ольга Вікторівна – канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії захисту лісу.

тел. (057) 7078041, e-mail: zinch [dot] ovatgmail [dot] com

Освіта: біологічний факультет ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2001 р.

Назва канд. дисертації «Вплив стовбурових шкідників на ріст та стан соснових насаджень Лівобережного Лісостепу».

Наукові інтереси: лісова ентомологія.

Публікації

Скрильник Юрій Євгенович – канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії захисту лісу.

тел. (057) 7078041, e-mail: yuriy [dot] skrylnikatgmail [dot] com

Освіта: факультет захисту рослин Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2005 р.

Назва канд. дисертації «Шкідливість стовбурових комах у соснових лісостанах Лівобережного Лісостепу України»

Наукові інтереси: ентомологія (комахи – ксилофаги листяних та соснових насаджень в Україні; ентомофауна арідних екосистем та зон високогір’я у Південно-західній і Середній Азії)

Публікації

Соколова Ірина Миколаївна – канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії захисту лісу.

тел. (057) 7078041, e-mail: sok [dot] ef [dot] iratgmail [dot] com

Освіта: природ­ничий факультет Харків­ського держав­ного педагогічного універси­тету ім. Г. В. Сковороди, 1997 р.  

Назва канд. дисертації «Поширеність і шкідливість стовбурових комах незімкнених соснових культур у придонецьких борах»

Наукові інтереси: шкідники лісу та декоративних рослин.

 

Публікації