Лабораторія економіки і організації лісового господарства

Основні напрями досліджень:

 • розробка засад сучасної лісової політики;
 • аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств лісового господарства в сучасних умовах;
 • планування й фінансування лісогосподарського виробництва;
 • науково-технічний прогноз розвитку лісового господарства;
 • інтенсифікація лісокористування;
 • підвищення ефективності ведення лісового господарства;
 • організація виробництва і праці в лісовому господарстві.

Отримані результати:

 • розроблено основні методологічні принципи формування сучасної лісової політики та функціонування лісового господарства в умовах ринкової економіки;
 • розроблено рекомендації щодо удосконалення нормативно-правової бази управління лісового господарства в сучасних умовах;
 • розроблено методичні основи розробки економічних нормативів і складено відповідні нормативи для лісогосподарського виробництва;
 • розроблено методичні рекомендації щодо визначення потенційної продуктивності лісових земель і рівня ефективного їх використання;
 • розроблено методичні рекомендації з економічної оцінки лісів;
 • опрацьовано методичний інструментарій щодо побудови оптимальних багатофакторних моделей організаційно-економічної діяльності лісогосподарських підприємств;
 • розроблено низку рекомендацій щодо економічної ефективності лісогосподарського та лісопромислового виробництв, рекомендації щодо визначення оптимальної організаційно-виробничої структури управління лісовим господарством в сучасних умовах ;
 • розроблено рекомендації з фінансування витрат на ведення лісового господарства в сучасних умовах, нормативно-правову документацію щодо розвитку економіки та організації лісового господарства України.

Перспективи роботи:

 • удосконалення механізму реалізації сучаснох лісової політики;
 • удосконалення системи управління лісами і лісовим господарством;
 • розроблення економічних моделей планування і фінансування лісогосподарської діяльності;
 • розроблення економічного механізму господарювання та формування виробничого потенціалу лісогосподарських підприємств;
 • розробка рекомендацій щодо економічної ефективності лісогосподарського та лісопромислового виробництва, підвищення ефективності використання лісових ресурсів на основі комплексного визначення їхнього потенціалу в розрізі регіонів України;
 • економічний аналіз ефективності використання та відтворення лісових ресурсів.

There is currently no content classified with this term.

Співробітники лабораторії:

Торосов Артем Сергійович– к. економ. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії економіки та організації лісового господарства.

Тел. (057) 7078075, е-mail: torosovaturiffm [dot] org [dot] ua

Назва кандид. дисертації – «Економічне обґрунтування зниження трудомісткості лісосічних робіт на рубках догляду під час вибору раціональної технологічної структури».

Освіта: Грузинський аграрний університет, лісогосподарський факультет, інженер лісового господарства, 1972 р.

Наукові інтереси: економіка, організація, планування та управління лісовим комплексом.

Публікації

Харченко Юрій Володимирович– науковий співробітник лабораторії економіки і організації лісового господарства.

Тел. (057) 707-80-96, е-mail: harchenkoaturiffm [dot] org [dot] ua

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва, економічний факультет, економіст-організатор, 1999 р.

Наукові інтереси: економіка, організація та управління лісового сектору економіки.

Публікації

Калашніков Андрій Олегович – канд. економ. наук, науковий співробітник лабораторії економіки і організації лісового господарства.

Тел. (057) 8080, е-mail: kalashnickovaturiffm [dot] ua

Дисертація – «Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств».

Освіта: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, факультет обліку і аудиту, спеціальність «Облік і аудит», 2012 р.

Наукові інтереси: Економіка, організація та управління лісового сектору.

Інвестиційне забезпечення аграрного сектору.

Публікації

Жежкун Ірина Миколаївна – канд. екон. наук, старший науковий співробітник лабораторії економіки і організації лісового господарства.

Тел. : (095) 571-94-24

Назва кандид. дисертації – «Ефективність організаційно-правових форм підприємств та об'єднань регіонального лісопромислового комплексу (на прикладі Брянської області)»

Освіта: Брянський технологічний інститут, лісогосподарський факультет, інженер лісового і садово-паркового будівництва», 1994 р.

Наукові інтереси: економіка, організація та управління в лісовому господарстві, економічна ефективність лісогосподарських заходів.

Публікації