Спеціалізована вчена рада

 
 

В Українському ордена «Знак Пошани» науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України діє спеціалізована вчена рада К 64.828.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво строком до 31 грудня 2020 року.

Склад Спеціалізованої Ради

Голова

Доктор сільськогосподарських наук, член-кор. НААН України, професор

Ткач Віктор Петрович

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, директор інституту

Заступник Голови

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Мєшкова Валентина Львівна

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, завідувач лабораторії захисту лісу

Учений секретар

Кандидат сільськогосподарських наук

Зінченко Ольга Вікторівна

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, старший науковий співробітник лабораторії захисту лісу

Члени:

Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Букша Ігор Федорович

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, завідувач лабораторії моніторингу і сертифікації лісів

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Ведмідь Микола Максимович

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, декан факультету лісового господарства

Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Ворон Володимир Пантелеймонович

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, завідувач лабораторії екології лісу

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Гайда Юрій Іванович

Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри економіки та менеджменту природокористування

Доктор біологічних наук, професор

Гревцова Ганна Терентіївна

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, провідний науковий співробітник лабораторії селекції

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Давиденко Катерина Валеріївна

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, старший науковий співробітник лабораторії захисту лісу

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Мазепа Василь Григорович

Національний лісотехнічний університет України, професор кафедри лісівництва

Доктор біологічних наук, професор

Мігунова Олена Сергіївна

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, головний науковий співробітник лабораторії екології лісу

Кандидат сільськогосподарських наук

Назаренко Віталій Васильович

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, доцент кафедри лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Олійник Василь Степанович

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», завідувач кафедри лісознавства

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Пастернак Володимир Петрович

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, провідний науковий співробітник лабораторії моніторингу і сертифікації лісів

Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Усцький Іван Мирославович

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, провідний науковий співробітник лабораторії підвищення стійкості лісів

There is currently no content classified with this term.