Лабораторія лісових культур та агролісомеліорації

Основні напрями наукових досліджень:

 • розроблення способів і технологій лісовідновлення та створення лісових культур і меліоративних насаджень;
 • удосконалення ландшафтно-екологічних принципів застосування лісомеліоративних комплексів;
 • оцінювання ступеня порушення екології сучасних агроландшафтів і моделювання їхньої стійкості.

Отримані результати:

 • розроблено ландшафтно-екологічні принципи застосування лісових меліорацій на зонально-регіональній основі;
 • обґрунтовано мінімально необхідну захисну лісистість агроландшафтів на засадах сталого розвитку;
 • удосконалено концептуальні засади сучасних лісових меліорацій і степового лісівництва;
 • обґрунтовано застосування інтродуцентів для підвищення ефективності полезахисного лісорозведення;
 • розроблено лісомеліоративне районування;
 • розроблено технологію вирощування садивного матеріалу головних лісоутворювальних порід із закритою кореневою системою;
 • вивчено особливості генезису ґрунтоутворення на рекультивованих землях та формування лісорослинних умов під насадженнями з різними деревними і чагарниковими породами та на різних ґрунтосумішах розкривних порід у Поліссі;
 • обґрунтовано проведення рубок догляду у насадженнях на рекультивованих землях залежно від форм техногенного рельєфу;
 • опрацьовано методику оцінювання порушених та рекультивованих земель із використанням космічних знімків та застосуванням ГІС.

Перспективні дослідження:

 • удосконалення принципів контурно-меліоративного розміщення захисних лісових насаджень за водозбірним принципом;
 • розроблення заходів зі стабілізації водно-ресурсного потенціалу басейнів основних річок у системах захисних лісових насаджень країни та покращення якості питної води;
 • розроблення ефективних систем захисних лісових насаджень для сільськогосподарських земель, які вилучаються із господарського користування;
 • розроблення технології проведення рубок догляду, реконструктивних та лісовідновлювальних рубок у лісомеліоративних насадженнях.

     

There is currently no content classified with this term.

Співробітники лабораторії:

Висоцька Наталя Юріївна – к. с.-г. н., старший науковий співробітник, член-кореспондент Лісівничої академії наук України, перший заступник директора з наукових питань.

Тел. (057) 707-80-59,

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2004 р., факультет лісового господарства.

Дисертація – «Комплексна оцінка успішності інтродукції видів роду PICEA Dietr. в умовах Сходу України».

Наукові інтереси: селекція, інтродукція, біотехнологія, лісові культури та фітомеліорація.

Публікації

Сидоренко (Молчановська) Світлана Вікторівна – молодший науковий співробітник лабораторії лісових культур та агролісомеліорації.

Тел. (057)-707-80-32, e-mail: svit_sidorenkoatukr [dot] net

Освіта: факультет лісового господарства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011 р.

Дисертація – «Агроекологічний вплив дубових полезахисних насаджень в умовах Лівобережного лісостепу України».

Автор і співавтор 8 наукових праць.

Наукові інтереси: агролісомеліорація і захисне лісорозведення, сучасний стан, ріст та розвиток дубових полезахисних насаджень.

Публікації

Гупал (Борисова) Вікторія Вікторівна – к. с.-г. н., старший науковий співробітник лабораторії лісових культур та агролісомеліорації.

Тел.. (057)-707-80-53, e-mail: viktoriyagupalatgmail [dot] com

Освіта: Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С Сковороди, природничий факультет, 1998 р.

Дисертація Вирощування садивного матеріалу модрини європейської інтенсивними методами в умовах Лівобережного лісостепу України.

Автор і співавтор 46 наукових праць.

Наукові інтереси: інтенсифікація вирощування садивного матеріалу у розсадниках і теплицях, у тому числі із закритою кореневою системою, створення лісових культур.

Публікації

Тарнопільський Петро Богданович – с. н. с. лабораторії лісових культур та агролісомеліорації.

Публікації