Захист дисертації Бондаря Олександра Богдановича на тему: «Лісистість і лісівничо-таксаційні особливості насаджень водозборів річок Лівобережного Лісостепу»24.12.2019 р. о 12:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Бондаря Олександра Богдановича на тему: «Лісистість і лісівничо-таксаційні особливості насаджень водозборів річок Лівобережного Лісостепу», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

 

Науковий керівник: 

Ткач Віктор Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.

 

Офіційні опоненти:

Олійник Василь Степанович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри лісознавства Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника МОН України;

Вишневський Анатолій Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування Житомирського національного агроекологічного університету МОН України.

 

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86.