Науково-дослідні

УкрНДІЛГА здійснює виконання проектних і проектно-пошукових робіт, спрямованих на забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового та мисливського господарства, охорони, захисту, раціонального використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів,у т.ч. на об’єктах природно-заповідного фонду, а також розроблення проектів нормативних документів з організації та ведення лісового та мисливського господарства безпосередньо за угодами із суб’єктами господарювання.

Орієнтовний перелік науково-дослідних робіт, які можуть бути виконані за угодами

 • Розробка методики проведення та визначення грошової оцінки корисних властивостей лісів для потреб мисливського господарства
 • Розробка технологій щодо інтенсифікації вирощування садивного матеріалу головних лісоутворювальних порід із закритою кореневою системою
 • Вивчення причин лісопатологічних процесів у соснових деревостанах, що всихають, та розробка рекомендацій щодо покращення їхнього стану
 • Удосконалення методів створення та формування родинних плантацій та пропозицій щодо активізації плодоношення дуба звичайного
 • Розробка заходів щодо підвищення стійкості та продуктивності ялини європейської в умовах Поділля
 • Розробка рекомендацій щодо створення плантацій зі швидкорослих деревних порід (тополі, верби) в умовах Поділля
 • Розробка заходів щодо удосконалення рубок головного користування у дубових деревостанах Поділля
 • Вивчення стану та особливостей росту насаджень, ушкоджених низовими пожежами, та визначення критеріїв прогнозування їхнього всихання
 • Визначення сучасного стану селекційних об’єктів та перспектив їхнього подальшого використання у різних регіонах України
 • Визначення причин всихання березових насаджень та розробка критеріїв для прогнозування їхнього санітарного стану
 • Визначення ступеня лісопридатності малопродуктивних земель, переданих під залісення
 • Вивчення еколого-економічної доцільності створення деревостанів на староорних землях та особливостей заміни соснових деревостанів,уражених кореневою губкою, на листяні
 • Вивчення особливостей росту та формування насаджень на меліорованих землях та розробка рекомендацій щодо ведення лісового господарства в них
 • Економічна оцінка лісових ресурсів рекреаційного призначення
 • Розробка методики прогнозування поширення й розвитку маловивчених соснових пильщиків і визначення рівня їхньої загрози лісовим насадженням
 • Визначення причин всихання ясеневих насаджень та розробка критеріїв для прогнозування їхнього санітарного стану
 • Вивчення особливостей формування природних дубових деревостанів та розробка рекомендацій щодо їхнього відтворення
 • Вивчення особливостей форми стовбурів у дубових лісостанах та підготовка проекту нормативів сортиментно-ґатункової структури для них
 • Визначення перспективних сортів тополь та верб для створення плантацій різного цільового призначення
 • Вивчення впливу лісівничих заходів на стан, розвиток та формування деревостанів після проведення реконструкції малоцінних молодняків коридорним способом
 • Вивчення особливостей формування порослевих дубових деревостанів та розробка рекомендацій щодо їхнього насіннєвого відновлення
 • Вивчення стійких до кореневої губки форм сосни та надання рекомендацій щодо заліснення ділянок в осередках хвороби
 • Дослідження режимів і способів вирощування садивного матеріалу деревних порід із закритою кореневою системою та визначення їхньої ефективності
 • Розробка рекомендацій щодо створення та формування постійної лісонасіннєвої бази модрини європейської
 • Розробка заходів щодо формування постійної лісонасіннєвої бази бука лісового
 • Розробка заходів щодо створення постійної лісонасіннєвої бази сосни звичайної
 • Розробка заходів щодо удосконалення технологій створення та формування насаджень на схиловихі малопродуктивних землях
 • Дослідження особливостей формування природних соснових лісів та розробка рекомендацій щодо їхнього відтворення
 • Удосконалення технологій проведення лісовідновних рубок у соснових лісах Полісся та Лісостепу.
 • Удосконалення технологій проведення лісовідновних рубок у дубових лісах Полісся та Лісостепу
 • Вдосконалення технологій проведення рубок переформування в чистих деревостанах основних лісоутворювальних порід
 • Вивчення особливостей формування березових насаджень, створених восередках кореневої губки, та обґрунтування доцільності  їхнього вирощування
 • Вивчення впливу добування бурштину на стан соснових лісів Полісся та розробка рекомендацій щодо їхнього відновлення та рекультивації порушених земель
 • Розробка рекомендацій щодо ефективності використання природного відновлення основних лісоутворювальних порід Полісся
 • Розробка рекомендацій щодо ефективності використання природного відновлення основних лісоутворювальних порід Лісостепу
 • Розробка технології використання даних камер нагляду за пожежами для нагляду за поширенням осередків всихання соснових лісів
 • Визначення особливостей динаміки осередків усихання сосни в Поліссі та розробка заходів щодо попередження їхнього поширення
 • Розробка заходів щодо зменшення поширення осередків стовбурових шкідників у соснових насадженнях Полісся
 • Дослідження особливостей поширення патологічних процесів у соснових лісах після проведення лісогосподарських заходів
 • Вивчення особливостей форми стовбурів у пристигаючих і стиглих дубових деревостанах та встановлення їхньої сучасної сортиментної структури
 • Розробка методики відведення лісосік та визначення сортиментно-ґатункової структури дубових деревостанів без рубки модельних дерев
 • Розробка нової редакції Настанов з упорядкування мисливських угідь
 • Розробка інструкції з порядку ведення вольєрного мисливського господарства
 • Розробка інструкції зі стратегії й тактики охорони державного мисливського фонду та боротьби з браконьєрством