Лабораторно-аналітичні послуги

Лабораторія лісового ґрунтознавства УкрНДІЛГА атестована для проведення вимірювань ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" в сфері об’єктів вимірювань та процесів системи вимірювань і має Свідоцтво № 01-0031/2016 від 10 травня 2016 р. про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005.

 

Лабораторія лісового ґрунтознавства на договірних засадах проводить:

  • Виконання хімічних та фізико-хімічних аналізувань ґрунтів і рослин
  • Обстеження земельних ділянок з закладанням ґрунтових розрізів і прикопок
  • Відбір ґрунтових і рослинних зразків для хімічного та фізико-хімічного аналізування
  • Консультації з визначення оптимальних методів аналізування ґрунтів, рослин, вод, добрив тощо
  • Проведення розрахунку доз добрив для вирощування різних сільськогосподарських та лісових культур;
  • Надання рекомендацій щодо внесення добрив і засобів захисту рослин та авторський нагляд за їх впровадженням

Основні об’єкти та показники вимірювань, які визначає лабораторія лісового ґрунтознавства 

Об'єкт вимірювання 

Показники вимірювань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ґрунт

 

 

Масова частка вуглецю (гумус)

рН сольової витяжки

рН водної витяжки

Масова частка рухомих сполук фосфору за методом Чирикова

Масова частка рухомих сполук калію за методом Чирикова

Масова частка рухомих сполук фосфору  за методом Мачигіна

Масова частка рухомих сполук калію за методом Мачигіна

Масова частка рухомих сполук фосфору  за методом Кірсанова

Масова частка

рухомих сполук калію за методом Кірсанова

Масова концентрація обмінного натрію

Масова концентрація обмінного калію

Масова частка гранулометричних фракцій, мм

1-0,25

0,25-0,01

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

<0,001

Масова частка іонів хлориду

Масова частка іонів карбонату

Масова частка іонів бікарбонату

Масова частка іонів сульфату

Масова частка  натрію

Масова частка  калію

Масова частка кальцію

Масова частка магнію

Масова частка нітратного азоту

Масова частка амонійного азоту

Масова частка загального азоту

Масова частка міді

Масова частка марганцю

Масова частка цинку

Масова частка кобальту

Масова частка  кадмію

Масова частка заліза

Масова частка свинцю

Масова частка хрому

Масова частка нікелю

Рослини

Масова частка загального азоту

Масова частка фосфору

Масова частка калію

В. о. зав. лабораторії - Лісняк Анатолій Анатолійович, канд. с.-г. наук, с. н. с., доц.

Е-mail: anatoliy [dot] lisnyakaturiffm [dot] org [dot] ua  

Тел.: (057) 707-80-19, 707-80-86