Спеціалізована вчена рада

 
 

В Українському ордена «Знак Пошани» науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України діє спеціалізована вчена рада К 64.828.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями:

  • 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація;
  • 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

Склад Спеціалізованої Ради

Голова

Доктор сільськогосподарських наук, член-кор. НААНУ,професор

Ткач Віктор Петрович

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, директор інституту;

спеціальність 06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Заступник Голови

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Мєшкова Валентина Львівна

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, завідувач лабораторії захисту лісу;

спеціальність 06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Учений секретар

Кандидат сільськогосподарських наук

Зінченко Ольга Вікторівна

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, вчений секретар;

спеціальність 06.03.03– лісознавство і лісівництво

Члени:

Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Букша Ігор Федорович

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького,  завідувач лабораторії моніторингу і сертифікації лісів;

спеціальність 06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Кандидат сільськогосподарських наук

Висоцька Наталя Юріївна

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, перший  заступник директора з наукових питань;

спеціальність 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Гайда Юрій Іванович

Тернопільський національний економічний університет, декан Українсько-німецького економічного факультету;

спеціальність 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Гладун Григорій  Борисович

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, завідувач лабораторії лісових культур та агролісомеліорації;

спеціальність 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

​Доктор сільськогосподарських наук, професор

Ковалевський Сергій Борисович

заступник директора ННІ, Національний університет біоресурсів та природокористування;

спеціальність 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Кандидат сільськогосподарських наук

Лось Світлана Анатоліївна

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, 

спеціальність 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Мазепа Василь Григорович

Національний лісотехнічний університет України, професор кафедри, 

спеціальність 06.03.03 - лісознавство і лісівництво;

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Мігунова Олена Сергіївна

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, провідний науковий співробітник лабораторії екології;

спеціальність 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Кандидат сільськогосподарських наук

Назаренко Віталій Васильович

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, старший викладач кафедри

спеціальність 06.03.03 - лісознавство і лісівництво;

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Олійник Василь Степанович

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»,  завідувач кафедри

спеціальність 06.03.03 лісознавство і лісівництво; ;

Доктор сільськогосподарських наук, доцент

Пастернак Володимир Петрович

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, провідний науковий співробітник лабораторії моніторингу і сертифікації лісів;

спеціальність 06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Полякова Людмила Володимирівна

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, провідний науковий співробітник лабораторії підвищення стійкості лісу;

спеціальність 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Чигринець Віктор Петрович

 Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства, начальник

 спеціальність 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація