Лабораторія захисту лісу

Основні напрями наукових досліджень:

 • лісова ентомологія (фенологія, динаміка популяцій комах-шкідників, методи обліку, прогнозування);
 • лісова фітопатологія;
 • вплив комах і збудників хвороб на стан дерев;
 • технологія захисту лісу;
 • вивчення наслідків глобальної зміни клімату для поширення та шкідливості лісових комах.

Отримані результати:

 • запропоновано фенологічну теорію динаміки чисельності комах-хвоєлистогризів; 
 • вдосконалено методи обліку та прогнозування шкідливих комах, технологічні способи захисту лісу;
 • розраховано нормативи критичної щільності комах-хвоєлистогризів;
 • оцінено фізіологічну та технічну шкідли­вості стовбурових комах, імовірність заселення дерев, зміни санітарного стану;
 • запропоновано методичні підходи до оцінювання інтенсивності пошкодження комахами соснових культур;
 • уточнено біологію маловивчених, у т. ч. адвентивних комах і збудників хвороб;
 • розроблено рекомендації із комплексного захисту лісових культур від комах-шкідників коріння;
 • розроблено рекомендації щодо обстеження соснових культур на заселеність шкідливими комахами;
 • розроблено методичні рекомендації щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу;
 • підготовлено нормативи кількісних показників впливу шкідливих комах на стан дерев сосни і дуба в дерево­станах рівнинної частини України та Гірського Криму;
 • підготовлено рекомендації щодо визначення якісного та кількісного впливу шкідливих комах і збудників хвороб на стан лісових культур, створюваних на великих згарищах.

Перспективні роботи:

 • виявити особливості формування комплексів шкідливих організмів (у т. ч. адвентив­них комах і збудників хвороб), оцінити їхню шкідливість на основних лісових породах;
 • удосконалити методи нагляду, обліку та прогнозування поширення комах-хвоєлистогризів, стовбурових шкідників, шкідників незімкнених лісових культур;
 • оцінити вплив лісогосподарської діяльності на поширення шкідливих організмів і їхніх ентомофагів;
 • вдосконалити підходи до зменшення шкідливої дії комах і збудників хвороб.