Лабораторія селекції

Основні напрями досліджень:

 • отримання продуктивних і стійких індивідуумів і популяцій шляхом відбору та гібридизації;
 • збереження ті відтворення цінного генофонду лісових деревних рослин;
 • дослідження мінливості та успадкування господарчо-цінних ознак лісових порід;
 • розроблення та вдосконалення методів розмноження селекційного матеріалу.

Отримані результати:

 • визначено сучасний стан, вдосконалено методику оцінювання та проведено відбір об’єктів збереження генофонду;
 • отримано нові гібридні форми Pinus, Quercus, Corylus;
 • виявлено закономірності росту і розвитку потомств плюсових дерев, гібридів і кліматипів деревних рослин, проаналізовано механізми їхньої адаптації до зміни клімату;
 • визначено перспективні види і кліматипи інтродуцентів;
 • вдосконалено методики дослідження мітотичної активності клітин листяних і хвойних видів, опрацьовано методи розмноження в умовах іn vitro видів, гібридів і форм Populus, Larix, Picea, Quercus, Corylus;
 • закладено 18 нових ділянок випробних культур і 2 – географічних культур;
 • розмножено близько 80 видів та гібридів роду Populus;
 • створено сортовипробні культури тополь для біоенергетики;
 • здійснено аналіз нормативно-законодавчих документів, які стосуються збереження і невиснажливого використання генетичного різноманіття лісових порід, що знайшло відображення у проекті «Настанов з виділення, збереження та відтворення цінного генетичного фонду лісових деревних порід України», пропозиціях до нової редакції «Інструкції з впорядкування лісового фонду України» та новій редакції «Настанов з лісового насінництва».

Перспективи роботи:

 • створення нових і дослідження наявних селекційних об’єктів сучасними цитологічними та молекулярно-генетичними методами для подальшого розвитку теоретичних (мінливість і адаптація) та практичних (лісонасінна справа, лісовирощування) аспектів у лісовому господарстві;
 • удосконалення методів відбору, збереження та оцінювання об’єктів плантаційного та популяційного напрямів селекції з урахуванням видових і регіональних особливостей, лісорослинних умов, походження, цільового призначення, адаптаційного потенціалу, генетичних характеристик дерев тощо;
 • розширення робіт з виведення та розмноження нових сортів лісових порід з використанням методів гібридизації, поліплоїдії та їхнього поєднання, штучного мутагенезу, біотехнології і генної інженерії.