Лабораторія нових інформаційних технологій

Основні напрями досліджень:

  • інформатизація лісогосподарського виробництва та лісовпорядкування (створення інформаційних систем, програмних комплексів та автоматизованих робочих місць фахівців для різних рівнів керування).

Отримані результати:

  • опрацьовано методики використання засобів глобального супутникового позиціонування та електронних вимірювальних приладів та встановлення промислової сортиментно-гатункової структури лісосічного фонду на пні;
  • розроблено комп’ютерну програму підготовки даних для планарного графа при побудові лісових карт;
  • розроблено рекомендації щодо застосування технічних засобів у лісовпорядкуванні та лісогосподарському виробництві на базі GPS-технологій;
  • розроблено інформаційні системи охорони лісів від пожеж; проведено дослідну експлуатацію програмного комплексу ГІС «УЛІС»;
  • впроваджено програмний комплекс «Підсистема ведення лісовпорядної інформації» на базі Smallworld GIS, програму формування планів насаджень та картосхем підприємств з експортованих зі Smallworld GIS даних на базі MapInfo, програмний модуль «Накладка інструментальної зйомки» програмного комплексу «Польова ГІС таксатора»;
  • створено карту лісів України.

Перспективи роботи:

  • створення галузевої геоінформаційної системи лісового господарства на основі розвинених програмних платформ високоефективних геоінформаційних баз даних, як комерційних, так і безоплатних;
  • впровадження апаратного забезпечення для визначення координат за допомогою систем глобального позиціонування (GPS, ГЛОНАСС) та вимірювального обладнання для відведення лісосік.