Лабораторія лісових культур та агролісомеліорації

Основні напрями наукових досліджень:

 • розроблення способів і технологій лісовідновлення та створення лісових культур і меліоративних насаджень;
 • удосконалення ландшафтно-екологічних принципів застосування лісомеліоративних комплексів;
 • оцінювання ступеня порушення екології сучасних агроландшафтів і моделювання їхньої стійкості.

Отримані результати:

 • розроблено ландшафтно-екологічні принципи застосування лісових меліорацій на зонально-регіональній основі;
 • обґрунтовано мінімально необхідну захисну лісистість агроландшафтів на засадах сталого розвитку;
 • удосконалено концептуальні засади сучасних лісових меліорацій і степового лісівництва;
 • обґрунтовано застосування інтродуцентів для підвищення ефективності полезахисного лісорозведення;
 • розроблено лісомеліоративне районування;
 • розроблено технологію вирощування садивного матеріалу головних лісоутворювальних порід із закритою кореневою системою;
 • вивчено особливості генезису ґрунтоутворення на рекультивованих землях та формування лісорослинних умов під насадженнями з різними деревними і чагарниковими породами та на різних ґрунтосумішах розкривних порід у Поліссі;
 • обґрунтовано проведення рубок догляду у насадженнях на рекультивованих землях залежно від форм техногенного рельєфу;
 • опрацьовано методику оцінювання порушених та рекультивованих земель із використанням космічних знімків та застосуванням ГІС.

Перспективні дослідження:

 • удосконалення принципів контурно-меліоративного розміщення захисних лісових насаджень за водозбірним принципом;
 • розроблення заходів зі стабілізації водно-ресурсного потенціалу басейнів основних річок у системах захисних лісових насаджень країни та покращення якості питної води;
 • розроблення ефективних систем захисних лісових насаджень для сільськогосподарських земель, які вилучаються із господарського користування;
 • розроблення технології проведення рубок догляду, реконструктивних та лісовідновлювальних рубок у лісомеліоративних насадженнях.