Лабораторія лісового ґрунтознавства

Основні напрями досліджень:

 • лісотипологічне оцінювання деградованих та малопродуктивних земель щодо придатності для лісорозведення;
 • вивчення біологічного кругообігу речовин та його інтенсифікації у лісових екосистемах;
 • удосконалення системи ґрунтово-екологічних показників для лісовпорядкування, інвентаризації та моніторингу ґрунтів в умовах Лівобережного Лісостепу України;
 • оцінювання антропогенного впливу на зміни лісорослинних властивостей ґрунтів.

Отримані результати:

 • виявлено основні ґрунтові індикатори для лісорослинного оцінювання піщаних, засолених, еродованих ґрунтів та ґрунтів з укороченим профілем;
 • визначено структурні ланки річного циклу біологічного кругообігу речовин основних типів лісорослинних умов;
 • розроблено інтенсивні технології вирощування садивного матеріалу та лісових культур на основі використання полімерних матеріалів і регуляторів росту рослин;
 • визначено вплив мінеральних добрив на мікробіологічний режим ґрунтів у різних типах лісорослинних умов;
 • опрацьовано систему показників моніторингу ґрунтів при промисловому забрудненні соснових екосистем.

Перспективи роботи:

 • оцінювання деградованих та малопродуктивних земель щодо придатності для лісорозведення;
 • оцінювання екологічного потенціалу та стійкості лісових екосистем за вмістом органічного вуглецю у компонентах та характеристик гумусу;
 • удосконалення методів і технологій проведення лісовпорядкування, інвентаризації та моніторингу ґрунтів;
 • дослідження лісорослинних властивостей ґрунтів із визначенням найголовніших ґрунтових показників, що характеризують основні типи лісу;
 • розроблення інформаційної системи кількісної оцінки лісорослинного потенціалу ґрунтів основних типів лісу рівнинної території України.