Лабораторія лісівництва

Основні напрями наукових досліджень:

 • дослідження використання лісорослинного потенціалу та особливостей природного відтворення лісів в різних природних зонах Україниі;
 • підвищення продуктивності лісових фітоценозів за допомогою лісогосподарських заходів;
 • розроблення систем ведення лісового господарства на типологічній основі та нових екологічно орієнтованих способів і технологій комплексних рубок;
 • удосконалення технологій проведення реконструктивних рубок малоцінних молодняків і похідних деревостанів;
 • теорія і практика рубок стиглого лісу;
 • оптимізація режимів рубок догляду при формуванні програмно-цільових деревостанів.

Отримані результати:

 • розроблено та удосконалено способи та технології рубок у лісах різного цільового призначення;
 • розроблено моделі продуктивності модальних та еталонних деревостанів основних лісоутворювальних порід;
 • обґрунтовано засади ведення лісового господарства за водозбірним принципом у рівнинних умовах України;
 • отримано нові наукові результати щодо механізму регулювання процесів природного відтворення лісових біоценозів у різних природних зонах України;
 • виявлено резерви підвищення ефективності використання лісорослинного потенціалу лісами різних природних зон України;
 • розвинуто ідею програмно-цільового вирощування лісів та наближеного до природи лісівництва.

Перспективи роботи:

 • вдосконалення нормативно-методичної бази багатоцільового лісокористування в загальній системі природокористування;
 • розроблення державної концепції посилення біосферної та соціальної функцій лісів України;
 • розроблення програми з оптимізації вікової та породної структури лісового фонду України;
 • вдосконалення нормативно-правової бази оптимізації комплексного використання природних ресурсів лісових біоценозів України в умовах трансформації довкілля;
 • кількісна оцінка віків стиглості лісів України.