Лабораторія лісівництва

Основні напрями наукових досліджень:

 • дослідження використання лісорослинного потенціалу та особливостей природного відтворення лісів в різних природних зонах Україниі;
 • підвищення продуктивності лісових фітоценозів за допомогою лісогосподарських заходів;
 • розроблення систем ведення лісового господарства на типологічній основі та нових екологічно орієнтованих способів і технологій комплексних рубок;
 • удосконалення технологій проведення реконструктивних рубок малоцінних молодняків і похідних деревостанів;
 • теорія і практика рубок стиглого лісу;
 • оптимізація режимів рубок догляду при формуванні програмно-цільових деревостанів.

Отримані результати:

 • розроблено та удосконалено способи та технології рубок у лісах різного цільового призначення;
 • розроблено моделі продуктивності модальних та еталонних деревостанів основних лісоутворювальних порід;
 • обґрунтовано засади ведення лісового господарства за водозбірним принципом у рівнинних умовах України;
 • отримано нові наукові результати щодо механізму регулювання процесів природного відтворення лісових біоценозів у різних природних зонах України;
 • виявлено резерви підвищення ефективності використання лісорослинного потенціалу лісами різних природних зон України;
 • розвинуто ідею програмно-цільового вирощування лісів та наближеного до природи лісівництва.

Перспективи роботи:

 • вдосконалення нормативно-методичної бази багатоцільового лісокористування в загальній системі природокористування;
 • розроблення державної концепції посилення біосферної та соціальної функцій лісів України;
 • розроблення програми з оптимізації вікової та породної структури лісового фонду України;
 • вдосконалення нормативно-правової бази оптимізації комплексного використання природних ресурсів лісових біоценозів України в умовах трансформації довкілля;
 • кількісна оцінка віків стиглості лісів України.

There is currently no content classified with this term.

Співробітники лабораторії:

Ткач Віктор Петрович – д. с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач лабораторії лісівництва.

 

тел. (057) 7041002,

e-mail: tkachaturiffm [dot] org [dot] ua

 

Назва канд. дис. «Взаимодействие пород в дубово-буковых молодняках предгорья Закарпатья и оптимизация режима их выращивания».

Назва докт. дис. «Заплавні ліси Лівобережної України та наукові основи господарювання в них».

 

Освіта: лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного інституту (нині – Національний лісотехнічний університет), 1976 р.

 

Автор і співавтор 220 публікацій, у т. ч. 13 монографій, 2 патентів.

 

Наукові інтереси: Структурна і функціональна організація лісових біоценозів різного породного складу в умовах змін клімату і зростаючого антропогенного впливу; вплив лісівничих заходів, спрямованих на природнє відтворення господарсько цінних лісових порід; вплив різних видів і способів рубок догляду, лісовідновних рубок, рубок головного користування на лісівничо-таксаційні показники насаджень, їхню товарно-сортиментну структуру, а також на процеси природного відновлення лісових порід.

Публікації

Тарнопільська Оксана Михайлівна – к. с.-г. наук, с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії лісівництва.

 

тел. (057) 7078055, e-mail: tarnopilskayaatgmail [dot] com

 

Дисертація –  «Особливості росту і формування штучних соснових насаджень Лівобережного Степу та Лісостепу».

 

Освіта: біологічний факультет ХДУ ім. М. Горького (нині ХНУ ім. В. Н. Каразіна), 1993 р.

 

Автор і співавтор 46 публі­кацій, у т. ч. 23 статті у фахових виданнях.

 

Наукові інтереси: динаміка росту, формування штучних і природних соснових фітоценозів, вплив лісогосподарських заходів на стан і ріст деревостанів.

Публікації

Лук’янець Володимир Антонович – старший науковий співробітник лабораторії лісівництва.

 

тел. (057) 7078018,

email: lukyanetcaturiffm [dot] org [dot] ua

 

Освіта: факультет захисту рослин ХСХІ ім. В. В. Докучаєва (нині Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва), 1985 р.

 

Автор і співавтор 60 публікацій, у т. ч. 38 статей у фахових виданнях

 

Наукові інтереси: природне відновлення дуба.

Публікації

Румянцев Максим Григорович – молодший науковий співробітник лабораторії лісівництва, к. с.-г. наук.

 

тел. (057) 7078051,

e-mail: tarnopilskayaatgmail [dot] com (max)rum-89atukr [dot] net

 

Дисертація – «Особливості природного поновлення основних лісоутворювальних порід в дібровах Лівобережного Лісостепу України».

 

Освіта: факультет лісового господарства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 2011 р.

 

Автор і співавтор 20 публікацій, у т. ч. 10 статей у фахових виданнях.

 

Наукові інтереси: природне відновлення господарсько цінних порід в дубових лісах Лівобережного Лісостепу.

Публікації

Бондар Олександр Богданович – молодший науковий співробітник лабораторії лісівництва.

 

тел. (057) 7078051,

 

e-mail: olexandr [dot] bondarati [dot] ua

 

 

Освіта: факультет лісового господарства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 2013 р.

 

Автор і співавтор 22 публікацій, у т. ч. 11 статей у фахових виданнях.

 

Наукові інтереси: лісова типологія, продуктивність насаджень, гідрологія лісів.

 

Публікації

Кобець Олексій Володимирович –науковий співробітник лабораторії лісу, к. с.-г. наук, вчений секретар.

 

тел. (057) 7078042,

e-mail: alexei_kobecatukr [dot] net

 

Дисертація – «Особливості стану, росту і формування дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву».

 

Освіта: факультет лісового господарства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 2008 р.

 

Автор і співавтор 25 публікацій, у т. ч. 14 статей у фахових виданнях.

 

Наукові інтереси: ріст і формування штучних дубових деревостанів північного Степу України.

 

Публікації