Лабораторія економіки і організації лісового господарства

Основні напрями досліджень:

 • розробка засад сучасної лісової політики;
 • аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств лісового господарства в сучасних умовах;
 • планування й фінансування лісогосподарського виробництва;
 • науково-технічний прогноз розвитку лісового господарства;
 • інтенсифікація лісокористування;
 • підвищення ефективності ведення лісового господарства;
 • організація виробництва і праці в лісовому господарстві.

Отримані результати:

 • розроблено основні методологічні принципи формування сучасної лісової політики та функціонування лісового господарства в умовах ринкової економіки;
 • розроблено рекомендації щодо удосконалення нормативно-правової бази управління лісового господарства в сучасних умовах;
 • розроблено методичні основи розробки економічних нормативів і складено відповідні нормативи для лісогосподарського виробництва;
 • розроблено методичні рекомендації щодо визначення потенційної продуктивності лісових земель і рівня ефективного їх використання;
 • розроблено методичні рекомендації з економічної оцінки лісів;
 • опрацьовано методичний інструментарій щодо побудови оптимальних багатофакторних моделей організаційно-економічної діяльності лісогосподарських підприємств;
 • розроблено низку рекомендацій щодо економічної ефективності лісогосподарського та лісопромислового виробництв, рекомендації щодо визначення оптимальної організаційно-виробничої структури управління лісовим господарством в сучасних умовах ;
 • розроблено рекомендації з фінансування витрат на ведення лісового господарства в сучасних умовах, нормативно-правову документацію щодо розвитку економіки та організації лісового господарства України.

Перспективи роботи:

 • удосконалення механізму реалізації сучаснох лісової політики;
 • удосконалення системи управління лісами і лісовим господарством;
 • розроблення економічних моделей планування і фінансування лісогосподарської діяльності;
 • розроблення економічного механізму господарювання та формування виробничого потенціалу лісогосподарських підприємств;
 • розробка рекомендацій щодо економічної ефективності лісогосподарського та лісопромислового виробництва, підвищення ефективності використання лісових ресурсів на основі комплексного визначення їхнього потенціалу в розрізі регіонів України;
 • економічний аналіз ефективності використання та відтворення лісових ресурсів.