Лабораторія екології лісу

Основні напрями досліджень:

 • вивчення сучасного стану лісів зелених зон та впливу на них антропогенних чинників;
 • оцінювання здатності лісових екосистем виконувати екологічні функції;
 • визначення системи індикаторів процесів деградації лісових насаджень за стадіями рекреаційної дигресії в різних природних зонах;
 • уточнення нормативів гранично допустимих антропогенних навантажень на лісові екосистеми;
 • узагальнення результатів досліджень із підбору асортименту деревних і чагарникових порід для зелених зон промислових міст і населених пунктів.

Отримані результати:

 • встановлено основні часові та просторові тенденції виникнення пожеж в розрізі природних зон України;
 • досліджено роль різних типів пошкодження сосняків при низових пожежах;
 • запропоновано попередні критерії прогнозування розвитку деревостанів після пожеж; 
 • досліджено динаміку лісових екосистем під впливом антропо-техногенного навантаження;
 • встановлено тренд кліматичних змін у лісовій та лісостеповій природних зонах;
 • запропоновано заходи щодо підвищення пожежної стійкості лісів.

Перспективи роботи:

 • вивчення особливостей і закономірностей виникнення лісових пожеж у різних природних зонах України та визначення показників пожежостійкості лісів із урахуванням наявності горючих матеріалів, погодних умов та антропогенних навантажень;
 • виявлення особливостей пошкодження пожежами лісових насаджень у різних природних зонах України та розроблення методики прогнозування післяпожежного розвитку деревостанів;
 • розроблення профілактичних заходів щодо підвищення пожежостійкості лісів та зменшення небезпеки виникнення пожеж.

There is currently no content classified with this term.

Співробітники лабораторії:

Ворон Володимир Пантелеймонович. – канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії екології лісу.

тел. (057) 7078031, e-mail: 52corvusatgmail [dot] com

 

Освіта: Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України), кваліфікація «Інженер лісового господарства», 1974 р.

Дисертація – «Стійкість лісових насаджень до впливу забруднення атмосфери викидами цементного і калійного виробництв в умовах Прикарпаття».

Автор і співавтор 249 публікацій. Підготував 5 кандидатів наук.

 

Наукові інтереси: моніторинг лісових екосистем, що знаходяться під впливом промислового забруднення, рекреації та пожеж; лісові ґрунти.

Публікації

Коваль Ірина Михайлівна – канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії екології лісу.

тел. (057) 7078045, e-mail: Koval_Irynaatukr [dot] net

 

Освіта: геолого-географічний ХДУ ім. М. Горького (тепер ХНУ ім. В.Н. Каразіна), 1986 р.

Дисертація – «Динаміка радіального приросту і санітарного стану соснових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення в Поліссі та Степу».

Автор і співавтор 92 публікацій.

Наукові інтереси: радіальний приріст дерев, дендрохронологія, дендрокліматологія, дендроекологія.

Публікації

Мельник Євген Євгенович – молодший науковий співробітник лабораторії екології лісу.

тел. (057) 7078084, e-mail: Wudckijatbigmir [dot] net

Освіта: факультет лісового господарства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2007 р.

Автор і співавтор 20 публікацій.

 

Наукові інтереси: лісова пірологія.

Публікації

Сидоренко Сергій Григорович – канд. с.-г. наук, молодший науковий співробітник лабораторії екології лісу

тел. (057) 7078087, e-mail: serhii88sidoatgmail [dot] com

Освіта: факультет лісового господарства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011 р.

Дисертація – «Постпірогенний розвиток сосняків Лівобережного Лісостепу України».

Автор і співавтор 20 публікацій.

Наукові інтереси: лісова пірологія.

Публікації

Бологов Олексій Юрійович – молодший науковий співробітник лабораторії екології лісу.

тел. (057) 7078087

Освіта: факультет лісового господарства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2007 р.

Автор і співавтор 6 публікацій.

Наукові інтереси: просторова структура насаджень під впливом антропогенного навантаження.

Публікації