Лабораторія екології лісу

Основні напрями досліджень:

 • вивчення сучасного стану лісів зелених зон та впливу на них антропогенних чинників;
 • оцінювання здатності лісових екосистем виконувати екологічні функції;
 • визначення системи індикаторів процесів деградації лісових насаджень за стадіями рекреаційної дигресії в різних природних зонах;
 • уточнення нормативів гранично допустимих антропогенних навантажень на лісові екосистеми;
 • узагальнення результатів досліджень із підбору асортименту деревних і чагарникових порід для зелених зон промислових міст і населених пунктів.

Отримані результати:

 • встановлено основні часові та просторові тенденції виникнення пожеж в розрізі природних зон України;
 • досліджено роль різних типів пошкодження сосняків при низових пожежах;
 • запропоновано попередні критерії прогнозування розвитку деревостанів після пожеж; 
 • досліджено динаміку лісових екосистем під впливом антропо-техногенного навантаження;
 • встановлено тренд кліматичних змін у лісовій та лісостеповій природних зонах;
 • запропоновано заходи щодо підвищення пожежної стійкості лісів.

Перспективи роботи:

 • вивчення особливостей і закономірностей виникнення лісових пожеж у різних природних зонах України та визначення показників пожежостійкості лісів із урахуванням наявності горючих матеріалів, погодних умов та антропогенних навантажень;
 • виявлення особливостей пошкодження пожежами лісових насаджень у різних природних зонах України та розроблення методики прогнозування післяпожежного розвитку деревостанів;
 • розроблення профілактичних заходів щодо підвищення пожежостійкості лісів та зменшення небезпеки виникнення пожеж.