Аспірантура

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності УкрНДІЛГА

В Українському ордена «Знак Пошани» науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького (УкрНДІЛГА) започатковані та діють наукові школи з лісознавства та лісівництва (Д.В. Воробйов, П.П. Ізюмський, А.Г. Міхович, П.С. Погребняк, П.П. Посохов, В.П. Ткач), лісової селекції (П.П. Бадалов, С.А.Лось, П.І. Молотков, І.М. Патлай, С.С. П’ятницький, Н.В. Старова, Ф.Л. Щепот’єв), захисного лісорозведення (Ю.П. Бялович, Г.М. Висоцький, Г.Б.Гладун, М.М. Дрюченко, В.І. Коптєв, М.А. Лохматов, О.М. Недашківський, К.Л. Холуп’як), лісового ґрунтознавства (О.С. Мігунова, П.С. Пастернак, І.І. Смольянинов), лісової ентомології (Й.Д.Авраменко, В.Л. Мєшкова, Г.О.Тимченко), фітопатології (О.І. Ладєйщикова, І.М.Усцький), лісової радіоекології (В.П. Краснов, О.О. Орлов), моніторингу та екології лісів (І.Ф.Букша, В.П.Ворон, В.П.Пастернак, П.С. Пастернак). Представники наукових шкіл проводять дослідження за актуальними науковими напрямками та беруть участь у підготовці наукових кадрів в аспірантурі, яка функціонує в УкрНДІЛГА з 1929 року.

Підготовка в аспірантурі здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України з 1 березня 1999 р. № 309 за такими спеціальностями:

06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація;

06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

Форма підготовки в аспірантурі:

  • з відривом від виробництва, термін навчання – 3 роки;
  • без відриву від виробництва, термін навчання – 4 роки.

Здобувачі наукового ступеня кандидата наук можуть працювати над дисертаціями поза аспірантурою. Вони прикріплюються до відповідних наукових підрозділів інституту на термін до 5 років з метою поглибленого теоретичного вивчення спеціальних  дисциплін, вивчення іноземної мови  та  філософії, складання  кандидатських  іспитів, підготовки і захисту кандидатської дисертації.

Перелік необхідних документів:

1) заява на ім’я директора;

2) особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем роботи з фотографією 3 х 4;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів та ксерокопію 2-х статей у фахових виданнях. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферат за напрямками обраної ними наукової спеціальності;

4) медична довідка про стан здоров'я за формою N 086-у;

5) копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра з додатками до диплому (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

7) копія паспорта.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

До аспірантури приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Особи, які раніше пройшли повний курс підготовки в аспірантурі, а також відраховані з неї за протиправні дії або невиконання індивідуального плану підготовки, права на повторний вступ до аспірантури не мають.

Вступні іспити:

  • спеціальність,
  • іноземна мова (англійська, німецька, французька),
  • філософія.

Особи, які склали кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури.

Кандидатські іспити, які можна скласти в УкрНДІЛГА:

06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація;

06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

 

Довідки за адресою: 61024, Харків-24, вул. Пушкінська, 86.

Телефони: (057) 704-10-02; (057) 707-80-42