Закономірності формування типів лісу Лісостепу Харківщини

2016 року опубліковано монографію В. В. Назаренка, В. П. Пастернака (доктора с.-г. наук, професора, провідного наукового співробітника лабораторії моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА) «Закономірності формування типів лісу Лісостепу Харківщини». В ній розглянуто особливості типологічного різноманіття Придонецького сектора Слобожанського лісотипологічного району, наведено розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за породами, які переважають у розрізі типів лісу. У роботі визначено та проаналізовано продуктивність корінних та похідних типів деревостанів. Запропоновано нормативи росту модальних штучних соснових і порослевих дубових деревостанів та віки їхньої стиглості в рекреаційно-оздоровчих та захисних лісах досліджуваного регіону.

Монографія призначена для фахівців лісового господарства, екологів, науковців, викладачів і студентів відповідного профілю

Назаренко В.В. Закономірності формування типів лісу Лісостепу Харківщини: монографія /  В.В. Назаренко, В.П. Пастернак.  Х.: ХНАУ, 2016. – 190 с