Судинні рослини і мохоподібні національного природного парку "Голосіївський"

У книзі наведено анотовані списки видів судинних рослин і мохоподібних, виявлених на території Голосіївського національного природного парку (м. Київ, Україна). Вони включають 752 види судинних рослин спонтанної флори (аборигенних та адвентивних), 160 культурних видів без природного відновлення, 155 видів мохоподібних. Здійснено кількісну оцінку частоти трапляння видів судинних рослин для кожної з чотирьох основних ділянок парку та для основних груп ценозів. Особливу увагу приділено інформації про види з Червоної  книги України (2009), Додатку І Бернської конвенції, Червоної книги мохоподібних Європи (1995) та переліку видів, що запропоновані  для охорони в м. Києві.

Онищенко В. А., Прядко О. І., Вірченко В. М., Арап Р. Я., Орлов О. О., Дацюк В. В. Судинні рослини і мохоподібні національного природного парку «Голосіївський». – К. : Альтерпрес, 2016. – 94 с.