Сосновий підкоровий клоп у насадженнях Новгород-Сіверського Полісся

Наведено результати досліджень щодо сезонного розвитку, динаміки популяцій і шкідливості соснового підкорового клопа у чистих соснових і мішаних сосново-березових насадженнях Новгород-Сіверського Полісся, зокрема у комплексних осередках з іншими шкідливими комахами. Запропоновано балову оцінку поширення соснового підкорового клопа, що дає змогу визначити ділянки насаджень із високою загрозою виникнення осередків та їхню потенційну площу. Обґрунтовано заходи щодо профілактики поширення осередків соснового підкорового клопа та захисту від нього насаджень, зокрема оптимальні терміни прочищення, внесення листового опаду, мінеральних добрив, застосування інсектицидів і препарату Боверин.

Розраховано на фахівців лісового господарства, захисту лісу, науковців, аспірантів і студентів лісогосподарських та біологічних факультетів ВНЗ.

В.Л.Мєшкова, Бобров І. О. Сосновий підкоровий клоп у насадженнях Новгород-Сіверського Полісся. Х. : Планета-Прінт, 2018. 182 с.