Похідні і малоцінні деревостани та їх реконструкція у дібровах Лівобережної України

У 2014 році у видавництві Сумського національного аграрного університету вийшла з друку монографія заступника директора УкрНДІЛГА, кандидата с.-г. наук, доцента, Заслуженого лісівника України М. М. Ведмідя і директора ДП «Новгород-Сіверська ЛНДС», кандидата с.-г. наук, старшого наукового співробітника А. М. Жежкуна «Похідні і малоцінні деревостани та їх реконструкція у дібровах Лівобережної України». У монографії висвітлені особливості формування похідних і малоцінних деревостанів дібров та судібров Лівобережної України. Визначено ступінь використання потенційної продуктивності земель похідними деревостанами. Узагальнено наукові результати 20-річного досвіду реконструкції похідних та малоцінних деревостанів дібров.
Монографія розрахована на працівників лісового господарства, науковців, викладачів та студентів лісогосподарських факультетів вищих навчальних закладів.