Непарный шелкопряд в Зауралье и Западной Сибири

В.И.Пономарев, А.В.Ильиных, Ю.И.Гниненко, Г.И.Соколов, Е.М.Андреева

"Непарный шелкопряд в Зауралье и Западной Сибири". отв. ред. В.Л.Мешкова.- Екатеринбург: Уро РАН, 2012. - 320 с.

Жодному шкіднику лісу не присвячено у світі стільки публікацій, як непарному шовкопряду. Його масових розмножень уже давно не реєстрували в Україні, за винятком Криму. Цього року осередки непарного шовкопряда виявлено знову. Тому дуже корисною не тільки для вчених, але й для виробничників є книга "Непарный шелкопряд в Зауралье и Западной Сибири" колективу авторів із Уро РАН (Єкатеринбург), Інституту систематики та екології тварин СО РАН (Новосибірськ), Челябинської станції із захисту лісу та ВНДІЛМ (Пушкіно Московської області). Відповідальний редактор д.с.-г.н., проф. В.Л.Мєшкова (УкрНДІЛГА).

У монографії наведено результати досліджень різних аспектів популяційної динаміки непарного шовкопряда. На популяційному, організменому та клітинному рівнях досліджено взаємодію непарного шовкопряда та його вірусу ядерного поліедрозу. Наведено унікальні дані щодо багаторічної динаміки трофічних показників у мікропопуляції, їх відмінностей у періоди депресії та спалаху. Книга адресована фахівцям лісової ентомології, популяційної екології, захисту лісу.