Публікації зі збірника "Лісівництво і агролісомеліорація" ISSN 0459-1216