Радиоэкология съедобных макромицетов

Радиоэкология съедобных макромицетов

Краснов В.П., Орлов А.А., Курбет Т.В. Радиоэкология съедобных макромицетов. – Житомир: Издательство «Волынь», ЧП «Рута», 2006. – 220

У монографії узагальнені результати досліджень, присвячених вивченню накопичення 137Cs їстівними макроміцетами лісових екосистем України після аварії на Чорнобильській АЕС. На підставі аналізу літературних джерел описані основні екологічні та біологічні особливості досліджуваних видів, деякі біохімічні показники, приналежність до трофічних груп. Експериментальні дані описують: міжвидові особливості акумуляції радіонукліда їстівними грибами; закономірності накопичення 137Cs у плодових тілах грибів у різних типах лісорослинних умов; залежність рівнів радіоактивного забруднення плодових тіл грибів від належності їх до певної трофічної групи, глибини розміщення міцелію в ґрунті, щільність забруднення ґрунту 137Cs. На підставі проведених досліджень і розрахунків розроблені шляхи можливої заготівлі плодових тіл конкретних видів грибів, спираючись на величину соснових складових радіаційної обстановки.