The Butterflies of Afghanistan

This volume is dedicated to the unique butterflies of Afghanistan. Currently, there are 348 species known to occur in Afghanistan. For example, in the famous book of S. Sakai published in 1981 only 173 species were included plus 86 species in the supplementary list. In many parts of this country there were still no special entomological researches and it seems that this situation will not change in the next tens years. In our view, we can count on an increase to 400 or more species after a detailed a detailed study, especially in the western and southern parts.

Specimens of almost all species are shown on the plates including many type specimens, historical and very rare examples.  Many type specimens are figured here for the first time. Nine colour plates, cover and the dust jacket represent landscapes and photos of butterflies in nature, include historical photos by C. Naumann took almost of 50 years ago in the seventies of last century. The book includes information on distribution, habitats, flight period, complete synon­ymy, type material, distribution maps of 348 species known at present day. 64 colour plates (about 4000 photographs). The bibliography section consists of 550 entries.

Цей том присвячено унікальним метеликам Афганістану. В даний час в Афганістані відомо 348 видів. Наприклад, у знаменитій книзі С. Сакай, опублікованій у 1981 році, включено лише 173 види. У багатьох частинах цієї країни ще не було спеціальних ентомологічних досліджень, і здається, що ця ситуація не зміниться в найближчі десятки років. Після детального вивчення ми можемо розраховувати на збільшення до 400 чи більше видів, особливо в західній і південній частинах. Описується 2 нових для науки таксона.

Таблиці містять екземпляри практично всіх видів, включаючи багато типових індивідів, історичні та дуже рідкісні зразки. Багато типових екземплярів фігурують тут вперше. На дев'яти кольорових вкладках, обкладинці та суперобкладинці зображено пейзажі та фотографії метеликів в природі, в тому числі історичні фотографії К. Науманна, зроблені майже 50 років тому в 70-х роках минулого століття. Книга містить інформацію про розподіл, місця проживання, періоди польоту, повну синонімію, стандартний матеріал, карти розповсюдження 348 видів, відомих на сьогодні. Книга містить 64 кольорових вкладки (близько 4000 фотографій). Бібліографічний розділ складається з 550 записів.

V. Tshikolovets, I. Pliushch, O. Pak and Y. Skrylnik, 2018. The Butterflies of Afghanistan.  – Pardubice, Tshikolovets Publications, pp. 1 - 328, Pl. 9+ I-LV, maps