Новини

З 24 по 26 жовтня 2018 року в Гостетіні, в екологічному центрі «Вероніка», який знаходиться в регіоні Білі Карпати на сході Чеської Республіки, відбулася 7 міжнародна освітня конференція користувачів мобільної ГІС Field-Map.

16–18 жовтня 2018 р. у Ждановичах (Мінський район, Республіка Білорусь) відбулася щорічна міжнародна зустріч Мережі з лісових інвазійних видів у Європі та Центральній Азії (Annual meeting of the Forest Invasive Species Network for Europe and Central Asia (REUFIS).

Дев’ятий з’їзд Громадської організації «Українське Ентомологічне Товариство» (ГО «УЕТ») відбувся 20-23 серпня 2018 року в Харкові на базі Харківського Націо­нального педагогічного університету імені Г. Сковороди. Співорганізатори – Харківське ентомологічне товариство, Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Екологічна стежка – це одна з форм виховання любові до природи, бережливого відношення до неї, а також об’єкт для проведення екологічних спостережень, досліджень та екскурсій з метою ознайомлення з видовим різноманіттям флори та фауни.

Наскільки важливою є роль лісів при адаптації людини до стрімких змін клімату? Над цим питанням розмірковує завідувач лабораторії моніторингу і сертифікації лісів Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького Ігор Букша.

12 жовтня у рамках форуму «Агропорт Схід Харків 2018» відбулася міжнародна конференція «Найсучасніші агротехнології в створенні та обслуговуванні рентабельних горіхових садів», яку організувала ВГО «Українська горіхова асоціація».

Система поліфункціональних захисних лісових насаджень на сільськогосподарських землях є дієвим довгостроковим та ефективним засобом зменшення негативних наслідків впливу екстремальних факторів клімату степової зони.