Новини

З 08 по 11 жовтня 2018 року в м. Будапешт у Міністерстві сільського господарства Угорщини відбувся спільний семінар FOREST EUROPE та FAO щодо усвідомлення внеску агролісомеліорації у зміцнення стійкості агроландшафтів Європи.

У рамках першого Форуму регіонів Білорусі та України 25 жовтня 2018 року в Інституті лісу НАН Білорусі (Гомель) відбулася науково-практична конференція «Перспективні напрями та механізми розвитку співпраці в галузі науки і технологій». Загалом серед учасників конференції було понад 120 представників академій наук України і Білорусі, інших наукових установ.

24–26 жовтня 2018 р. у м. Софія (Болгарія) відбулася міжнародна наукова конференція «90 років Болгарському інституту лісу – для суспільства та природи». У конференції взяли участь понад 120 учасників, зокрема 40 іноземних гостей і 35 молодих вчених (студентів та аспірантів).

З 24 по 26 жовтня 2018 року в Гостетіні, в екологічному центрі «Вероніка», який знаходиться в регіоні Білі Карпати на сході Чеської Республіки, відбулася 7 міжнародна освітня конференція користувачів мобільної ГІС Field-Map.

16–18 жовтня 2018 р. у Ждановичах (Мінський район, Республіка Білорусь) відбулася щорічна міжнародна зустріч Мережі з лісових інвазійних видів у Європі та Центральній Азії (Annual meeting of the Forest Invasive Species Network for Europe and Central Asia (REUFIS).

Дев’ятий з’їзд Громадської організації «Українське Ентомологічне Товариство» (ГО «УЕТ») відбувся 20-23 серпня 2018 року в Харкові на базі Харківського Націо­нального педагогічного університету імені Г. Сковороди. Співорганізатори – Харківське ентомологічне товариство, Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Екологічна стежка – це одна з форм виховання любові до природи, бережливого відношення до неї, а також об’єкт для проведення екологічних спостережень, досліджень та екскурсій з метою ознайомлення з видовим різноманіттям флори та фауни.

Наскільки важливою є роль лісів при адаптації людини до стрімких змін клімату? Над цим питанням розмірковує завідувач лабораторії моніторингу і сертифікації лісів Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького Ігор Букша.