Новини

На території України розвідано близько 3 тисяч родовищ більш ніж 80 видів корисних копалин, з яких розробляється понад 400 родовищ (близько 50 видів) відкритим або підземним способом. Загальна площа порушених земель становить понад 265 тис. га, зокрема земель, порушених відкритими розробками корисних копалин, – 144,0 тис. га.

15 грудня 2017 року в Українському ордена «Знак Пошани» науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького на розширеному засіданні лабораторії захисту лісу відбувся попередній захист дисертації Діденка Максима Михайловича на тему: «Природне насіннєве відновлення дуба звичайного в південній частині лівобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

Стрімкий розвиток світової біоенергетики зумовлює необхідність пошуку та розроблення принципово нових підходів до ведення лісового господарства.

26 жовтня 2017 року в Києві на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України за ініціативи Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж за підтримки Центру глобального моніторингу пожеж (GFMC) та Ради Європи було проведено Національний круглий стіл, присвячений проблемам боротьби з природними пожежами.

Протягом 2017 року ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція» тісно співпрацювало з лісогосподарськими підприємствами Чернігівського ОУЛМГ та Сумського ОУЛМГ за госпдоговірною тематикою.

Ситуація з масовим усиханням лісів, зокрема соснових на Поліссі, у цьому році стала вкрай критичною. Замовчувати цю проблему не потрібно. На цьому наголосив заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів Володимир Бондар під час наради з лісівниками та працівниками лісозахисних підприємств.

Держлісагентство при започаткуванні розроблення проекту Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства виходило з того, що необхідно врахувати думки різних середовищ: експертних, наукових, практичних, управлінських – для того, щоб напрацювати документ, який би міг стати основою для прийняття подальших рішень і Парламентом, і Урядом з метою наступного ефективного

Перший завідувач Велико-Анадольської дільниці Г. М. Висоцький

Державне підприємство «Маріупольська лісова науково-дослідна станція» було засновано 23 червня 1892 року як споряджену Лісовим департаментом Велико-Анадольську дільницу «Особливої експедиції з випробування та обліку різноманітних заходів та прийомів лісового і водного господарства в степах Росії» під керівництвом В. В. Докучаєва.