Захисні лісові насадження: проектування, вирощування, впорядкування

Гладун Г.Б., Трофименко М.Є., Лохматов М.А. Захисні лісові насадження: проектування, вирощування, впорядкування / За ред. Г.Б. Гладуна. – Х.: Нове слово, 2005. – 390 с.

У книзі розглянуті основні принципи проектування, створення, вирощування, лісівничих заходів при веденні господарства, захисту від шкідників та хвороб, моніторингу і впорядкування захисних лісових насаджень на території України з урахуванням сучасних наукових уявлень.