Структура Всеобители. Ч.2

Бяллович Ю.П. Структура Всеобители. Часть вторая – Х.: Новое слово, 2012 – 400 с.

У книзі викладаються уявлення про біосферу, що розвивають основні положення В.І. Вернадського, В.М. Сукачова та їх послідовників. Автор розробив поняття про таксони, більші, ніж біогеоценоз, і про Всеобитель як центральний, найбільш насичений життям шар біосфери. Дається фундаментальне обґрунтування просторової структури Всеобителі, її Ореолу та їх будови. Книга містить розгорнуту характеристику структурних компонентів Всеобителі.