Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні

Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні [Текст]: монографія / за ред. С.А. Балюка та Л.Л. Товажнянського. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – 460 с.

У монографії представлено шляхи вирішення проблеми ерозії в Україні, запропоновано комплекс сучасних зонально орієнтованих заходів із захисту ґрунтів від ерозії з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки, подано основи методичного забезпечення охорони ґрунтів від ерозії.