Ліс у Степу: основи сталого розвитку

Ліс у Степу: основи сталого розвитку: Монографія / О.І. Фурдичко, Г.Б. Гладун, В.В. Лавров; За наук. ред. О.І. Фурдичка. – К.: Основа, 2006. – 496 с.

Порушено ключові наукові питання та організаційні проблеми щодо забезпечення ефективності степового лісівництва на основі принципів сталого розвитку, узгодження соціальних, економічних та екологічних інтересів. сформульовано світоглядно-методологічні, нормативно-правові та організаційно-управлінські основи системної гармонізації секторальних стратегій розвитку суспільства на рівні держави та окремих регіонів на прикладі Степу.

Узагальнено практичний досвід, наукові результати, а також сучасні уявлення щодо гармонізації ведення господарства у лісових насадженнях різного цільового призначення степу на основі принципів сталого розвитку.