Концепція розвитку напрямку екологічного ризику деградації ґрунтового покриву в Україні

Лісняк А.А., Распопіна С.П., Тітенко Г.В., Крайнюков О.М., Кравченко В.М., Вілчек Ж.Ф., Торма С.Є. Концепція розвитку напряму екологічного зизику деградації ґрунтового покриву в Україні [Текст]. – Харків, 2011. – 39 с.

Уперше підготовлено Концепцію розвитку напряму екологічного ризику деградації ґрунтового покриву в Україні. Концепція є першим етапом виконання робіт, спрямованих на втілення у практику землекористування нового перспективного підходу до керування земельними ресурсами, заснованого на аналізі екологічного ризику, який відкриває принципово нові можливості підвищення екологічної безпеки України. У розробці Концепції взяли участь науковці та фахівці провідних у цій сфері установ і вищих навчальних закладів.