Дубово-ялинові насадження Поділля

Бондар А.О., Василевський О.Г. Дубово-ялинові насадження Поділля / А.О. Бондар, О.Г. Василевський. – Вінниця: Едельвейс і К, 2011. – 160 с.

У монографії висвітлено стан та продуктивність штучних дубово-ялинових насаджень у свіжих умовах місцезростання. Описано будову кореневих систем дерев та їхню товарну структуру, визначено господарські заходи та ефективність їх впровадження на різних вікових етапах розвитку дубово-ялинових культур. Опрацьовано режими рубок догляду в дубово-ялинових насадженнях, які дають змогу оптимізувати їхній склад, підвищити продуктивність та ефективно використати лісорослинний потенціал лісових ділянок. Монографія ілюстрована 32 рисунками, цифровий матеріал систематизований в 33 таблицях та 11 додатках.