Достижения и проблемы украинской школы лесной типологии

Мигунова Е.С. Достижения и проблемы украинской школы лесной типологии ( к 80-тилетию становления) – Х.: Новое слово, 2012. – 102 с.

Викладено історію становлення української школи лісової типології, яка продовжила і розвивала ідеї створеного на початку ХХ століття Г.Ф.Морозовим і А. А. Крюденером учення про типи насаджень як єдності лісу і його середовища, перш за все почвогрунтів. Коротко охарактеризовано основні результати досліджень, виконаних українськими типологами за 80 років існування школи, її сучасний стан і перспективи подальшого розвитку.