Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов Українського Полісся

Краснов В.П., Орлов О.О., Ведмідь М.М. Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов Українського Полісся / Під ред. д. с.-г. н., проф. В.П. Краснова. – Монографія. – Новград-Волинський: «НОВОград», 2009. – 488 с.

Цей атлас складений на основі власних досліджень, узагальнення існуючої інформації щодо лісової типології та екології рослин і на виданого у 1973 р. «Атласа растений-индикаторов лесов Украины» (Е.Я. Елин, Г.И. Мещеряков). Особливістю цього видання є те, що воно значно розширене за рахунок використання більшої кількості трав’янистих і чагарникових рослин і складене для значно вужчого регіону – Полісся України, що дозволяє більш детально та конкретно виділити рослини-індикатори існуючих у регіоні типів лісорослинних умов. Крім того, список рослин-індикаторів доповнений мохами та лишайниками ,чого не було раніше. Позитивним і новим моментом цього атласу є фотографії рослинності у різних типах лісорослинних умов, що дозволяє більш впевнено їх ідентифікувати спеціалістам, початківцям і студентам. В якості ілюстрацій використані фотографії, які зробив у процесі досліджень к. б. н. О.О. Орлов. Вони дозволяють правильно відобразити екологічні умови зростання рослин, взаємозв’язки з іншими рослинними видами, передати кольори та відтінки.