Лабораторія нових інформаційних технологій

Основні напрями досліджень:

  • інформатизація лісогосподарського виробництва та лісовпорядкування (створення інформаційних систем, програмних комплексів та автоматизованих робочих місць фахівців для різних рівнів керування).

Отримані результати:

  • опрацьовано методики використання засобів глобального супутникового позиціонування та електронних вимірювальних приладів та встановлення промислової сортиментно-гатункової структури лісосічного фонду на пні;
  • розроблено комп’ютерну програму підготовки даних для планарного графа при побудові лісових карт;
  • розроблено рекомендації щодо застосування технічних засобів у лісовпорядкуванні та лісогосподарському виробництві на базі GPS-технологій;
  • розроблено інформаційні системи охорони лісів від пожеж; проведено дослідну експлуатацію програмного комплексу ГІС «УЛІС»;
  • впроваджено програмний комплекс «Підсистема ведення лісовпорядної інформації» на базі Smallworld GIS, програму формування планів насаджень та картосхем підприємств з експортованих зі Smallworld GIS даних на базі MapInfo, програмний модуль «Накладка інструментальної зйомки» програмного комплексу «Польова ГІС таксатора»;
  • створено карту лісів України.

Перспективи роботи:

  • створення галузевої геоінформаційної системи лісового господарства на основі розвинених програмних платформ високоефективних геоінформаційних баз даних, як комерційних, так і безоплатних;
  • впровадження апаратного забезпечення для визначення координат за допомогою систем глобального позиціонування (GPS, ГЛОНАСС) та вимірювального обладнання для відведення лісосік. 
  • Геопортал "Ліси України"

There is currently no content classified with this term.

Співробітники лабораторії:

Полупан Анатолій Васильович – канд. е. наук,   с.н.с., провідний науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій

Тел. (057) 7078028,  е-mаil: labnitatgmail [dot] com

Назва канд. дис. «Совершенствование оценки производственного потенциала комплексных лесохозяйственных предприятий и степени его использования»

Освіта: факультет організація машинної обробки економічної інформації Харківський інженерно-економічний інститут, 1975 р.,

Наукові інтереси: інформаційні технології у лісовому господарстві

 

Публікації

Богомолов Вадим Володимирович – старший науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій

Тел. (057) 7078078, е-mаil: labnitatgmail [dot] com  

Освіта: факультет  геолого-географічний ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 1984 р.

Наукові інтереси: ГІС та інформаційні технології у лісовому господарстві

Публікації

Жадан Ірина Вікторовна – старший науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій

Тел. (057) 7078078,  е-mаil: labnitatgmail [dot] com    

Освіта: судостроительный факультет Комсомольского на Амуре политехнического института по специальности - инженер конструктор, 1976г.

 Наукові інтереси: програмування, інформаційні технології у лісовому господарстві 

Публікації

Борисенко Олександр Ігорович –   канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій

Тел. (057) 7078078, е-mаil: labnitatgmail [dot] com  

Освіта: факультет лісового господарства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010 р.

Наукові інтереси: інформаційні технології у лісовому господарстві

Публікації

Кірієнко Валентина Борисівна–   інженер ІІ категорії лабораторії нових інформаційних технологій

Тел. (057) 7078017, е-mаil: labnitatgmail [dot] com  

Освіта:математик-програміст, Харківський електротехнічний технікум, 1990р.

Наукові інтереси: інформаційні технології у лісовому господарстві

Публікації

Корєшева Олександра Вадимівна – провідний інженер лабораторії нових інформаційних технологій

Тел. (057) 7078078 е-mаil: labnitatgmail [dot] com

  

Освіта: геолого-географічний факультет ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014 р.

Наукові інтереси: ГІС та інформаційні технології у лісовому господарстві.

Публікації