Захист дисертації Мельника Євгена Євгеновича на тему: «Низові пожежі в лісах лісостепової частини Харківщини та їхній вплив на середньовікові сосняки»

23.12.2019 р. о 09:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Мельника Євгена Євгеновича на тему: «Низові пожежі в лісах лісостепової частини Харківщини та їхній вплив на середньовікові сосняки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

 

Науковий керівник:

Ворон Володимир Пантелеймонович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії екології лісу Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.

 

Офіційні опоненти:

Кузик Андрій Данилович, доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Ведмідь Микола Максимович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету лісового господарства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

 

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента