Захист дисертації Мамчур Валентини Василівни на тему: «Комплексне оцінювання інтродукції айланта найвищого (Ailanthus altissima (Mill.) у Правобережному Лісостепу і Степу України»

05.12.2018 р. о 12:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Мамчур Валентини Василівни на тему: «Комплексне оцінювання інтродукції айланта найвищого (Ailanthus altissima (Mill.) у Правобережному Лісостепу і Степу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація.

 

Науковий керівник:

Шлапак Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри лісового господарства (Уманський національний університет садівництва)

 

Офіційні опоненти:

Гладун Григорій Борисович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри деревооброблювальних технологій і системотехніки лісового комплексу (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка МОН України);

 

Торосова Лілія Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії селекції (Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Держлісагентства України та НАН України)

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86.