Вийшла у світ наукова монографія «Уразливість лісів України до зміни клімату»

У 2018 році видавництво «Ніка-Центр» опублікувало наукову монографію  «Уразливість лісів України до зміни клімату», яку було підготовлено за результатами співпраці науковців Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (ІІASA, м. Лаксембург, Австрія) і науковців Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА, м. Харків) та Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ, м. Київ). Автори книги – професор Швиденко А. З., кандидат наук Букша І. Ф. та кандидат наук Краковська С. В.

У монографії представлені результати системної оцінки уразливості лісів України до зміни клімату на основі сценарного аналізу та моделювання динаміки лісокліматичних ресурсів. Подано прогнозні оцінки майбутнього стану лісів України за умови реалізації найімовірнішого емісійного сценарію розвитку суспільства (A1B), розробленого Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (IPCC). Вказаний сценарій було модифіковано авторами з урахуванням регіональних особливостей проявів зміни клімату в напрямі збільшення приземної температури повітря і зменшення кількості опадів на величину довірчого інтервалу, розрахованого за оптимальними для України ансамблями регіональних кліматичних моделей. Це дало змогу отримати модифікований сценарій A1B+T-P, тобто тепліший і сухіший порівняно зі сценарієм А1В.

Оцінювання впливів зміни клімату на уразливість лісів проведено на основі урахування біоекологічних характеристик головних лісоутворювальних деревних порід України на основі сценарного аналізу та моделювання динаміки лісокліматичних ресурсів за лісокліматичною моделлю проф. Воробйова та амплітуд толерантності головних лісоутворювальних порід України за моделлю проф. Дідуха.

Визначено головні ризики впливу зміни клімату на ліси на регіональному рівні, встановлено шляхи посилення спроможності у розробленні та реалізації галузевої політики в умовах впливу зміни клімату на ліси, наведено рекомендації щодо практичних заходів, спрямованих на забезпечення сталого управління лісами в умовах зміни клімату, а також визначено шляхи зміцнення потенціалу для вирішення проблем впливу зміни клімату на ліси України.

Монографія розрахована на науковців і фахівців з кліматології, лісової та природоохоронної галузей, аспірантів і студентів лісогосподарських, екологічних і біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Лабораторія моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА