Використання ГІС-аналізу для оцінювання якості лісових культур на згарищах

Жорсткі кліматичні умови Степу зумовлюють багатоплановість робіт щодо заліснення лісокультурних ділянок арени Нижньодніпровських пісків, які, зокрема, залежно від типу рельєфу та експозиції схилу, механічного складу та шаруватості пісків (ґрунтів), глибини залягання ґрунтових вод, базису ерозії, наявності вітроударних ділянок, ступеню заростання трав’янистою рослинністю вирізняються пістрявістю лісорослинних умов. Особливо складними об’єктами для заліснення й подальшого оцінювання якості лісових культур є згарища.

Пілотним об’єктом для опрацювання методів ГІС-аналізу з метою оцінювання якості лісових культур на згарищах були дослідні лісові культури сосен кримської та звичайної, створені у 2013 році на згарищі 2012 року в 7 виділі 24 кварталу Виноградівського лісництва ДП «В.-Копанівське ЛМГ».

Зйомку ситуації дослідної ділянки виконували з використанням устаткування та програмного продукту Field-Map. Було оцінено вплив рельєфу, час садіння, вік і вид садивного матеріалу зі закритою (ЗКС) і відкритою (ВКС) кореневими системами та інші чинники. За результатами вимірювань та обліків розраховані середні показники приживлюваності культур, середні висоти, прирости у висоту, суми висот і приростів за фрагментами кожного окремого варіанту досліду. Отримані дані опрацьовувалися зі застосуванням методів варіаційної статистики з подальшим використанням програмного забезпечення ArcGIS 10. Це дало можливість отримати детальні цифрові (табличні дані) і картографічні матеріали просторового розподілу за площею біометричних характеристик лісових культур і приживлювальності та визначити вплив агротехнічних заходів та методів інтенсифікації на їхній ріст і стан. Дані оперативної зйомки ситуації Field-Map вільно транспортуються в базову ГІС та Excel і навпаки. Тому картографічні матеріали, отримані таким чином, відображають як розташування та конфігурацію фрагментів кожного з варіантів на дослідній ділянці, так і їхні біометричні характеристики.

Запропонована методика, якщо порівняти її з проведенням досліджень за загальноприйнятими методами, дає можливість більш достовірно оцінити особливості росту та розвитку насаджень, їхнього просторового розміщення у випадках вираженої строкатості лісорослинних умов, локального впливу сторонніх чинників, зокрема на пісках з хвилясто-горбистим рельєфом, техногенно-порушених землях та насадженнях на них, пошкоджених комахами та уражених хворобами деревостанах тощо.

Лабораторія лісових культур та агролісомеліорації УкрНДІЛГА