Вплив зміни клімату на ліси України у фокусі уваги Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України

21-го червня 2018 р. в м. Києві у приміщенні Держлісагентства України відбулося засідання Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України, на якому було розглянуто низку важливих для лісової галузі питань. Серед них особливо жвавий інтерес у присутніх викликала доповідь Ігоря Букші, завідувача лабораторії моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА, про наслідки для лісового господарства кліматичних змін та шляхи їх пом’якшення. Проблеми зміни клімату та їхній вплив на ліси та лісогосподарську діяльність досліджуються науковцями лабораторії моніторингу і сертифікації лісів багато років поспіль, але комплексна оцінка ефектів впливу зміни клімату на лісостани нашої країни була зроблена порівняно нещодавно завдяки міжнародному проекту ClimaEast, який фінансувався Європейським Союзом.

Проект дав можливість поєднати зусилля вчених лісівників та кліматологів для дослідження цієї вкрай актуальної проблеми, яка сьогодні є одним з найголовніших викликів, що постали на шляху розвитку людства. Українські науковці, які працюють у різних містах нашої країни та за її межами – у Києві, Харкові та Лаксембурзі (Австрія), вперше провели оцінювання впливу зміни клімату на основі найновіших сценаріїв зміни клімату, які викладені у П’ятій оціночній доповіді Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату[1], а також результатів останніх національних наукових досліджень проблем зміни клімату. Прогнозні оцінки зроблені для таких періодів: 2011–2030 рр., 2031–2050 рр., 2081–2100 рр. за кліматичним сценарієм А1В («збалансований») та його модифікацією А1В+Т-Р («теплим-сухим»). Моделювалася динаміка найбільш важливих для лісів кліматичних показників – вологості, тепла і континентальності. Оцінювання ефектів впливу зміни клімату на ліси проведено на основі лісокліматичної моделі професора Воробйова Д. В. та моделі амплітуд толерантності флори професора Дідуха Я. П. з використанням методів геопросторового аналізу та сучасних географічних інформаційних систем (ГІС).

Кліматичний компонент досліджень проведений науковцями Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) під керівництвом кандидата наук Краковської С. В., а лісівничий – науковцями Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА) під керівництвом кандидата наук Букші І. Ф., та науковцями Міжнародного інституту прикладних системних досліджень (IIASA) під керівництвом професора Швиденка А. З.

Проведені дослідження показали, що вплив зміни клімату на лісову рослинність України може бути різноманітним (як позитивним, так і негативним) і проявлятиметься в: 1) географічних і ландшафтних змінах територій, придатних для вирощування тих чи інших деревних порід (зсув меж природних зон, зникнення деяких деревних порід або ж поява чужих для даної території рослин); 2) зміні рівня вразливості лісів – збільшення чи зменшення стійкості (resilience), життєвості (vitality) і продуктивності лісових екосистем; 3) виникненні у рослин водного чи теплового стресів, особливо під час екстремальних проявів зміни клімату; 4) зміні екосистемних функцій (наприклад, вплив на кількість і якість продукування деревини, біогеохімічні цикли, біорізноманіття та інше); 5) процесах збільшення чи зменшення в утриманні і кругообігу елементів харчування рослин; 6) змінах репродуктивного циклу порід, закономірностей сукцесійної динаміки, а також змінах екологічних і соціальних послуг (наприклад, зміна рекреаційної цінності екосистем як елемента туризму); 7) змінах в гідрологічному режимі, особливо в арідних територіях тощо.

Уразливість лісів може бути суттєво зменшена за рахунок розроблення та впровадження стратегій і системи дій, направлених на адаптацію лісів України до зміни клімату. Принципово важливою є теза про те, що адаптаційні стратегії мають ґрунтуватися на засадах сталого (невиснажливого) ведення лісового господарства. Базовим імперативом для переходу на засади сталого управління лісами є розуміння того, що ліси є не просто джерелом важливого відновлюваного природного ресурсу, а одним із головних чинників створення комфортних умов життя нації і захисту навколишнього середовища. Поглиблене вивчення, біофізична і економічна оцінка всієї множини екосистемних функцій і послуг, що надаються лісами, включаючи їх значення для охорони навколишнього природного середовища та захисту природних ландшафтів, створюють науковий базис для розуміння справжньої цінності лісів і практичного втілення принципів сталого управління у лісовому господарстві. Проведені дослідження дозволили обґрунтувати основні напрями адаптаційних заходів для лісів України, спрямованих на зменшення їхньої вразливості в умовах зміни клімату.

Ознайомитися з доповіддю про результати проведених досліджень впливу зміни клімату на ліси України можна за посиланням.

 

Лабораторія моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА

(Автор фото – Ігор Гулик)

 

[1] Довідково: Міжурядова група експертів з питань зміни клімату - (МГЕЗК, англ. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) — група, створена спільно у 1988 році Світовою метеорологічною організацією і Програмою з проблем навколишнього середовища Організації Об'єднаних Націй, для оцінки наукової інформації, що стосується зміни клімату і формулювання реальних стратегій реагування на ці зміни (Джерело: Вікіпедія).