Вітаємо з ювілеєм Артема Сергійовича Торосова!

Щиро вітаємо завідувача лабораторії економіки і організації лісового господарства УкрНДІЛГА, члена-кореспондента Лісівничої академії наук України, кандидата економічних наук, старшого наукового співробітника Торосова Артема Сергійовича з 70-річчям!

Вся трудова біографія А. С. Торосова пов’язана безпосередньо з УкрНДІЛГА, де він пройшов шлях від аспіранта та молодшого наукового співробітника до завідувача лабораторії та заступника директора з науки. Основні напрями його наукової діяльності пов’язані з дослідженнями в галузі економіки, організації та управління лісовим сектором.

Ним були розроблені основні методологічні принципи функціонування лісового господарства країни в умовах ринкової економіки, науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму функціонування лісового господарства, які напрацьовані майже за 30-річний період досліджень та є актуальними і сьогодні.

Під керівництвом А. С. Торосова та за його співавторства підготовлено низку важливих документів стосовно забезпечення функціонування лісової галузі в сучасних умовах, зокрема: рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази управління лісового господарства; методичні положення щодо розробки економічних нормативів; економічна оцінка лісів; рекомендації щодо підвищення ефективності використання лісових ресурсів на основі комплексного визначення їх потенціалу в розрізі регіонів України тощо.

Артем  Сергійович Торосов неодноразово представляв Україну на міжнародному рівні, брав активну участь у симпозіумах IUFRO з питань лісової політики та законодавства. Більше ніж за 40 років наукової діяльності ним опубліковано понад 180 наукових робіт, 20 науково-популярних та 50 навчально-методичних статей та брошур.

За багаторічну плідну наукову роботу А. С. Торосов неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Держкомлісгоспу України, отримав Почесну відзнаку «Відмінник лісового господарства України», нагороджений знаком Товариства лісівників України «Почесний лісівник України». Його наукові здобутки в поєднанні з унікальними людськими якостями є прикладом служіння на благо лісового господарства України.

У цей знаменний день бажаємо Артему Сергійовичу Торосову міцного здоров’я на довгі роки, плідної праці, невичерпних сил і енергії та нових наукових здобутків! Нехай життя завжди буде світлим і радісним, як цей святковий день, а заслужена шана й щиросердечні вітання будуть подякою Вам за плідну працю!

Колектив УкрНДІЛГА